Posudek památkářů  a trochu výkresů zámku

S laskavým souhlasem doc. Ing.Michala Rykla z Fakulty architektury ČVUT jsem mohl použít

 

materiál:
Vít Jesenský - Michael Rykl, Hloubkový stavebně - historický průzkum v památkové praxi, in: Dějiny staveb - sborník příspěvků, přednesených na konferenci Dějiny staveb, Nečtiny 2001.

 

DESTA01-s067-082-Jesensky-Rykl.pdf (2,3 MB)