Historie let válečných do roku 1945

 

Tak otevírám nakonec i toto  temné  zákulisí období druhé světové války.

 

V krátkosti naznačím aspoň toto:

 

Zámek byl obsazen v době války německou armádou.

Armáda nezpůsobila na zámku žádné škody, naopak chválí se  pořádek.  

  Či byl nabídnut zámek dobrovolně, či ne není známo. Ale jde něco odmítnout armádě před odjištěným závěrem revolveru , nebo hrozbou zpustošení?

Faktem je,  že po osvobození bylo majiteli toto vytýkáno. 

V okolí zámku nemám informace o bojích.

Koncem války dochází k násilnostem, jsou zabiti neozbrojení němci, kteří si museli vykopat hrob na zahradě zámku a následně byli popraveni.

 V okolí Klecan   a Větrušic letecké souboje

viz  :www.vetrusice.cz/project/article.php?id=954

 

Pokračování bude následovat