Poděkování při vzniku těchto stránek patří těmto lidem a institucím :

  

   Doc. Ing. Michael Rykl

Ing. Jindřich HODAČ, Ph.D.

    Výkresová dokumentace  zámku a kaple , zaměření, fotografie,

    Souhlas se zveřejněním jejich práce:  Hloubkový stavebně - historický průzkum v památkové praxi, in: Dějiny staveb - sborník příspěvků, přednesených na konferenci Dějiny staveb, Nečtiny 2001
 

ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A PAMÁTKOVÉ PÉČE

MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Mgr. Michal Roček

Fotografie , informace

Oblastního muzea Praha-východ

Mgr. Hana Závorková ředitelka

PhDr. Karin Pátrová, Ph.D.  historička

Fotografie

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy

PhDr. Ivana Kubečková  vedoucí odborného odd.

Národní Galerii

Informace o bývalém záměru a dnešní  situaci

 

Dále pamětníkům na Brnkách a okolí