Majitelé od roku 1948

Majitele zámku a panství od roku 1945:

 

 Do roku 1948 byl majitelem panství pan Eduard Caha, kterému byl znárodněn.

                                                                      

dále to byl

 

Statní statek se sídlem v Ďáblicích 

nevím,  já ho tam pamatuji určitě od roku 1958,ale pravděpodobně tam byl už dřív. V té době spadal pod  Statní statek se sídlem v Ďáblicích. Co pamatuji snad ještě fungoval v roce 1962, pak už situaci neznám.

V té době byl ještě objekt v relativně dobrém stavu se všemi objekty, dokonce  za statkem v polích byl postaven prasečák ze skořepinových  obloukových panelů ve tvaru hangáru myslím, že tyto skořepiny vyráběla firma Posista

/pozdější Vojenské stavby/.

 Tento objekt byl postaven určitě před rokem 1958.

 Na zámku a hospodářství byly prováděni drobné investice a opravy, střecha, klempířina, ale v podstatě trpěl nezájmem. Státní statek spíš trápily výnosy a produktivita , než stav objektů, natož zámku samotného. Byl brán spíše jako součást hospodářství, ubytovna, kanceláře.

A migrující část dělnického personálu asi taky nepřemýšlela v dlouhodobých perspektivách a o stavu zámecké zahrady a štukových výzdobách na zámku.

 Zemědělská výroba v té době přecházela na velkovýrobu a tak  odzvonilo dalším investicím a zájmům o statek, který už vyžadoval rozsáhlejší investice a změnu.

  Tímto se staly budovy jako chlév, špýchar rozpadávající se stodoly spíš přítěží než středem zájmu.

 z kulturního hlediska v té době je celý objekt panství a hospodářství bezvýznamný a na okraji zájmu.

 Začíná labutí píseň celého panství, která asi skončí v následujících měsících, dnech.

Další majitele a historii předávám už jenom s doslechu a úryvků posbíraných článků.

 

Další historii  cituji částečně ze zdroje

https://jablonka.cz/forum/viewtopic.php?f=72&t=1099

 

 

V 70. letech

 Se ještě prý v roce 1970  sloužili v zámecké kapli občas mše.
 

 Stavby silnic a železnic.

 Zámeček hodlaly využít pro své odborné učiliště, plánované ovšem na stovky učňů. To by ale vyžadovalo realitně malý objekt výrazně přistavět, takže z toho sešlo.

 
Areál následně převzal podnik

Tranzitní plynovod

(tranzitní plynovod vede pod Brnkami; odbočka k plynovodu, snad regulační stanice, je vidět na rohu zámecké zahrady směrem k Čimicům). Tranzitní plynovod tlačil na zrušení památkové ochrany objektu s cílem zámeček zbourat, nicméně Státní památková péče zkonstatovala, že stav budovy je celkem dobrý (to bylo počátkem 80tých let).
Zrušení ochrany se tedy zamítlo, plynaři svého nedosáhli a zámek měl být pro jistotu svěřen někomu jinému, kdo jej zachová a opraví. Dole vlevo (při čelním pohledu, jak je vchod do sklepů) byl ještě

 JZD Větrušice

hospodářský dvůr, využívaný JZD Větrušice do jehož majetku se dostal  v roce  1975 / ale jestli včetně budov nemám ještě ověřeno /. Budovy byly  zbourány  v r. 1985.

 

Státní knihovna

V roce 1986 projevila zájem Státní knihovna, ovšem jak se ukázalo, se stejnými zájmy - nechtěla zámek, ale zase jen pozemek ideálně bez zámku. Na pozemku chtěla postavit montované haly na skladování svých archivů.


Je tedy logické, že poslední dva majitelé spíše usilovali o spadnutí stavby než její údržbu. Co pamatuji stav v 80tých letech, tak spodní patra měla důsledně zazděná okna, pevné dveře na pět zámků a zarostlý park.

V téže době vznikla na samém východním konci zámeckého parku (směr k Čimicím) jediná investice ze strany knihovny  jedna velká kovová montovaná hala s cílem mít zde depozit knih. Ta byla stavebně dokončena, nicméně s převratem se tam knihy nikdy už nenastěhovaly, protože zámek i s pozemkem šel do restituce.
Poznámka :  Včetně příjezdové  betonové  komunikace  přes celou zámeckou zahradu ..

Na počátku 90. let získal zpět objekt a 80 hektarů okolních polí a lesů v restituci syn původního vlastníka,

Jan Caha.

Počátkem devadesátých let kolovaly po Brnkách pověsti, že se zámek prodá a bude z něj milionářské sídlo a z haly jízdárna.

Ten skutečně v roce 1994 zámek a okolní pozemky prodal , ovšem z kupce se vyklubal podvodník, který nikdy nic nezaplatil, přičemž ovšem stačil pozemky zastavit u banky.

„Již od roku 1997 se táhnou soudní spory o výmaz zástavy z katastru,“ říká Jan Caha, který dnes žije v Brně. „Je mi to opravdu líto, protože jsem tam prožil své dětství,“ dodává. Zámek Brnky by dnes mohl zachránit jen zázrak.
 

Nikdo jej nekoupil a zámek chátral dál.

 Řada zvědavců se do něj chtěla podívat, takže dveře se vyrazily, zazděná okna probourala. Myslím, ale že zde už nebylo nic. Schodiště do patra bylo zřícené, takže se nahoru ani nedalo jít a to ani zadním vnějším schodištěm. Stropy byly polopropadlé.

Národní galerie

Ke konci roku 2004 zareagovala na možnost získání velkého pozemku na okraji Prahy v katastru Brnky u obce Chabry z majetku Národní knihovny. Hlavní jednání se  měla uskutečnit až v roce 2005. Chtěli , aby tento pozemek využívala nejen Národní galerie, ale např. i Uměleckoprůmyslové muzeum, které  úmysl vítalo.

Toto se týká bývalé velké zahrady a rozkradene haly.

Jaký  je další  úmysli Národní galerie není známo. 

Montovaná hala se rychle rozkradla na šrot a zmizela beze stop, stejně jako několik stavebních buněk dělníků, které tam od stavby zůstaly. Z areálu si řada lidí začala dělat skládku.


Všeobecně se mělo za to, že pozemek je sice lukrativní, ale jelikož je zámek chráněnou památkou a vyžadoval by velké a nákladné opravy bez možnosti ho zbourat, byl spíš pro nové majitele "černým Petrem", který odradil řadu zájemců.
Řada lidí měla za to, že restituent se tak snaží neúdržbou přispět k vydání demoličního výměru a nechtěné stavby se tak zbavit.

 Proto mu bylo v roce 2007 přikázáno zámek stavebně zajistit, což nejenže neudělal ale i u soudu rozporoval a vyhrál.

 

V roce 2008 spadla střecha.

 

 Následně byl zámek převeden na

Občanské sdružení pro obnovu zámku Brnky,

které s vnějšího pohledu  v praxi nevyvíjelo žádnou činnost vedoucí k zachování stavby.
 Pokud to byl vážně myšlený pokus o záchranu, nepovedl se. Propáslo možnost  nabízenou dotaci 310 tisíc korun z Programu obnovy kulturních památek.


Poslední zprávy hovoří o tom, že o zámek projevila zájem  firma:

 

Centrum pro výzkum energetického využití litosféry,

a požádala zde 

dne 24.8.2009 o vydání územního
rozhodnutí o umístění stavby - rekonstrukce zámku Brnky a novostavba na pozemcích
p.č.st. 1/1, p.č. 17/1, 18, 20/6, 23/1, 24/2, 27 v k.ú. Brnky, obec Zdiby.

Podle posledních informací vznikl proti tomuto účelu značný odpor místních obyvatel byla vydána petice viz.
https://zamekzdiby.xpo.cz/brnky/petice.php

A takto  výstavbu se podařilo zarazit

  informace s ledna 2012 

 

 

Zámek Brnky je velmi cenná architektonická památka.

Je nemovitou kulturní památkou r.č. 2205, zapsanou v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek.

 

 

Ing. Michal Rykl  vypracoval se studenty ČVÚT fakulty architektury v Praze materiál "Brnky, areál zámku č.p. 1". Z tohoto matriálu vyplývá, že zámek Brnky je velmi cenná architektonická památka.

 

www.evida.cz/mikota/.../DESTA01-s067-082-Jesensky-Rykl.pdf

 

 

Takže uzavírám získané  informace

 

dnešním dnem to je 31.1.2012     

                                           Karel Šebek