Zde jsem pro přiblížení   udělal rychlou skicu    celkového  pohledu  zámku Brnky a hospodářských  budov.

Tak jak si ji pamatuji  ,rok 1959

 

Pohled na zámek Brnky, skica

Záznamy: 1 - 1 ze 1

Dnes už zůstalo jen torzo zámku.

Část hospodářství po pravé straně tj.  špýchar chlévy kolny byly zbourány v roce 1985.

Pří pečlivém prolézání v porostech náletových dřevin a kopřiv nacházím zbytky základů chléva, ocelových noh  dopravního pásu na hnojiště   a bet. základů ohrady hnojiště. Na konci  jsou zbytky přístavků a vchodu do sklepení.   

Zatím nevím kdy  zbourány ostatní objekty. Ale faktem je, že celý objekt je postupně rozkrádám od nepaměťi .

U zámecké kaple po pravé straně , kde bývala kovaná vrata do zahrady  nalézám zbytky zdiva stodoly.

Před  prostorem zámku nalézám zbytka kamenných prvků asi schodiště .