Otevřený dopis paní starostce

20.03.2013 15:35

Vážená paní starostko,

 

Je to už pomalu dva měsíce co jsme se potkali  osobně, chtěl jsem si náš rozhovor nechat trochu odležet a nereagovat hned.  Taky jsem ještě pátral dál po nějakých faktech.

 

 Ale musím uznat , že dojem s naší  schůzky je naprosto rozpačitý. Sice  jste byla milá , dá se říct i vstřícná ,ale naprosto jste mi na nic neodpověděla.

 Takže pokusím se své otázky zformulovat znova přesněji a doufám, že i odpověď tomu bude adekvátní.

 

1/Jak známo  ,,Občanské sdružení pro obnovu zámku“ dostalo dotaci na opravu zámku.

    Víte  jakého rozsahu se bude investice týkat , co by mělo být opraveno ?

   Nejde mi v tomto okamžiku ani o finanční stránku,  i když jsou to peníze  dané památkovým fondem. Čili peníze daňových poplatníků,  které by měli podléhat taky možnosti veřejné  kontroly.

 Tady jde spíš o to , že v podstatě od revoluce  nebyli majitelé donuceni k tomu ,aby své objekty střežili a chránili a tím došlo k zásadnímu poškození a rozkradení. A v tomto smyslu selhalo i vedení obce , které má možnost toho dosáhnout ať vlivem svým, stavebním úřadem a nebo místní  Obecní policií.

2/ Je někdo na koho se dá obrátit , kdo by byl schopen činnost a plány tohoto sdružení

 nastínit ?

3/ Toto místo se stává  černou skládkou v obci , neoplocené pozemky, bujná neošetřovaná vegetace a náletové dřeviny  k tomu vysloveně lákají.

Jak chcete toto řešit ?

 

4/  Jak  hodláte  pozemky  patřící  dříve k zámku , to znamená zahradu , dvůr  nadále používat, a nebo tlačit na majitele  v souladu  s územním plánem ? Jaké bude jejich využití ?

 

5/ Majitelem bývalé zahrady je  nyní Národní galerie.  To je parcela která je plná odpadů neoplocená , neudržovaná , troskou staveniště a stavebního materiálu, i  toxického materiálu.

Byla v poslední době  vyvolána nějaká schůzka s NG, kde by se řešilo co  dál  a osud tohoto pozemku ?

  Poslední stav co vím, podle NG proběhlo  jednání s bývalým starostou panem Tvrdým o změně územního rozhodnutí , nebo využití pozemku pro účely galerie formou stálé výstavy pod  nebem. Ale toto jednání nedopadlo  a v podstatě se od té doby nic neděje .

Hodláte se s pojit s NG a nějak to řešit ?

 

Vím, že rozpočet tak malé obce je malý a musí svými prostředky velice dobře hospodařit , ale toto není o penězích to je o důslednosti ,zpracovaní nějaké vize a plánu.

 Zapojení spoluobčanů do problematiky ,ale i práce s nimi . Nakonec je plánovaná i další výstavba přibude obyvatel, tak by si zasloužili lepší prostředí i vybavenost ve svém okolí , aby byli na svou obec hrdí a měli ji rádi.   

 Víte znal jsem Brnky v roce 1960 byl zde krámek, škola, hospoda, kino, kaple , teď tu není nic.

  Nějak jsme si zvykli, že za nás vše vyřeší volná ruka kapitalismu, ale není to tak úplně

pravda ,  musíme jí  něčím pomoct .

 Třeba jen tím, že budou lidé vědět  na čem jsou  co se v její obci plánuje.  Že  nejsou jenom obětí pletich místních podnikatelů a politiků .

Pomáhat vytvořit prostředí  pro aktivity jak podnikatelské tak kulturní.

A toto je jedinečná šance jak těchto prostor využít .

 Víte, když se třeba podivám na web stránky Zdiby, tak je tam už přes dva roky, možná  i déle zmínka  o Zámku  Brnky poznámka : stránka se  tvoří a upravuje.  Možná , že za rok  najdeme dodatek  stránky není potřeba zámek se zřítil. 

 Budiž mu sláva , nikdo za nic nemůže, stalo se .

 

         S pozdravem  Karel  Šebek