Tajemné chodby a prostory na zámku Brnky

Asi nejvíce střežené  a neprozkoumané tajemství  zámku.

Pamatuji si jak mně  jednou strejda vzal do hlubin sklepení , to mi bylo nějakých 5 let. Samotné sklepy byly pro mne obrovským prostorem ,ale o ty teď nejde.

    Byl ještě jeden samostatný vstup a ten nechci uvádět před amatérskými , nebo klukovskými návštěvami , protože jeto velice nebezpečné.

    Ale byla to chodba,  kterou jsem si vybavil při konzultaci s místním domorodcem, který tam také prováděl s partou dobrodružné výpravy v dětství.

  Ty chodby byly dosti prostorné mohl tam snad projet i jezdec na koni . Směřovaly přibližně na Chabry .  Při  bourání hospodářských budov  došlo i k propadům pod těžkou technikou a občas se po jaru objevují i propady v polích. 

   Nevím co je na tom pravdy ,ale když si dávám věci do souvislosti,

není toto  pokračování soustavy chodeb pokračujícím přes Prosek , Jenštejn až na Brandýs,  Starou   Boleslav ?

 Naznačuje to spojnici s Pravým Hradcem /Raně středověké hradiště nedávno lokalizované na okraji Klecan u Prahy/ ?
Archeologický průzkum pohřebiště na místě hradiště, prováděný pod vedením Nadi Profantové v roce 2000, umožnil datovat vznik hradiště již na přelom 9. a 10. století. Spolu se slavným Levým Hradcem na protějším břehu Vltavy kontrolovaly oba Hradce strategický brod a dálkovou cestu ležící mezi nimi. Tvořily tak zřejmě významnou mocensko-správní jednotku v rámci přemyslovských Čech 10. století.   

Třeba bude vědět víc RNDr.   Václav Cílek , pokusím se ho kontaktovat, vím že se s historií podzemí kolem Prahy zajímal a studoval ho.  

 A možná, že by vědělo něco i sdružení CMA - společnost pro výzkum historického podzemí.

 Uvidíme , v každém případě je toto téma velice zajímavé a otevřené .