Jiří Scheufler ,Unitář

Víte , že v obci působil

 

Jiří Scheufler (27. červenec 1911, Praha - 28. únor 1996, Praha) byl spisovatel, činovník Náboženské společnosti čsl. Unitářů, mystik a duchovní učitel, zpěvák.

Absolvent obchodní akademie,vystupoval jako sólový zpěvák a působil v různých sborech, např. v pražském Hlaholu. V mládí se pokoušel o poezii, psal beletrii a věnoval se také malířství.

Před druhou světovou válkou měl v Praze společně s přítelem H. Spitzem kartonážní firmu. Poté, co byla firma po roce 1948 znárodněna, prošel asi dvacítkou různých zaměstnání, byl režimem neustále "prověřován" a ze zaměstnání vyhazován, až byl nakonec zařazen na podřadné místo účetního na železnici, kde kvůli dlouhodobým pobytům v nevytopených vagonech vážně onemocněl. Zhruba dvacet pět roků přednášel v pražské, brněnské a olomoucké Unitarii. Nosil přitom černý talár a vyzařoval určité charisma, takže jeho přednášky patřily k těm nejvíce navštěvovaným a vytvořila se kolem něj skupinka převážně mladých lidí, kteří v něm viděli svého guru. Pod jeho kazatelským stolkem vždy stávalo množství přenosných magnetofonů, na které si přítomní jeho přednášky nahrávali pro domácí studium.

 Byl  terčem pozornosti komunistických úřadů. Na jejich povel pak ústřední duchovní správce Unitarie Dr. Dušan Kafka musel přerušit Scheuflerovo působení v tomto společenství. Příznivci za ním pak jezdili do Brnek na jeho chatu, kde Scheufler pokračoval ve své učitelské roli.

Až po dlouhé době, v roce 1988 mu bylo zase dovoleno přednášet. Toto období bylo násilně přerušeno po roce 1989, po návratu Vladimíra Strejčka z emigrace a jeho nástupu do vedení unitářské společnosti.

Jako jedna z mála výrazných osobností zůstal Scheufler až do konce věrný Weinfurterovi, jako badatel se však ve svých pozdějších letech osobně více otevřel pro východní nauky, obzvláště Zen buddhismu, který byl v dobách Weinfurterových u nás věcí takřka neznámou. Překládal též z němčiny a angličtiny a za komunismu si psal pro sebe jako oddech různé duchovními věcmi se zabývající detektivky, které ale nikdy nevyšly tiskem.

Umírá po dlouhé ledvinové nemoci v roce 1996.

 Vydaná díla

 • Filosofie Dálného východu Zen, Olomouc : Nakladatelství Přátel duchovních nauk, 1990 - zkrácená verze původní samizdatové práce
 • Mystický učitel Karel Weinfurter a jeho doba, Olomouc : Nakladatelství Přátel duchovních nauk, 1991, ISBN 80-901062-0-X - biografická brožurka, vycházející z větší části z Weinfurterových "Pamětí okultisty"
 • Mysteria tajných společností a rosikruciánské alchymie, Praha : Hledající, 1991, ISBN 80-900194-0-4 - přepracovaná verze Weinfurterových „Tajných společností okultních, mystických a náboženských“
 • Indická filozofie a křesťanství, Praha : Unitaria, 1992 - soubor přednášek z pražské Unitarie

         Články v časopisech

Časopis přátel duchovních nauk (1990-1992, Nakladatelství Přátel duchovních nauk, Olomouc)

 • Mystické hnutí v ortodoxní církvi (6/90)
 • G. Meyrink (7/90)
 • Vánoční mysterium (8/90)
 • Velikonoční mysterium (3/91)
 • Mystický význam tří velkých světel Svobodných zednářů (3/91)
 • Hermetismus a mystika (4/91)
 • Theurgie a magie (5/91)
 • Hold moudrosti boží, Panně Marii (6/91)
 • Alegorická pohádka Jana Taulera (6/91)
 • Tajemství alchymie (7-8/91)
 • Úloha uplatnění vůle v mystice (10/91)
 • Důvěra v Boha (1/92)
 • K přednášce Wilhelma Raaba v pražské Unitarii (4/92)
 • Nadnáboženský ekumenismus (5/92)

Cesta (Unitaria, Praha)

 • František Drtikol a jeho doba, nábožensko-filosofické revue (7/92)

   Samizdat

 • Křesťanská mystika I. a II.
 • Duchovní praxe
 • Mystický výklad Starého zákona
 • Moderní čarodějové
 • Sklizeň zasetého
 • Komentovaný překlad Lao-c
 • Návrat ke Gnosi
 • Kámen mudrců
 • Méně známé aspekty Hathajogy a tantrická cesta
 • Nagardžunova filosofie
 • Invalidé a možnosti jejich duchovního vývoje
 • Přednášky a promluvy (Unitaria 1990-92)
 • Poutníci cherubínští (překlad a výbor z veršů Angela Silesia a Daniela Czepka 1976)

 

Zdroj : https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Scheufler

https://mikes.otakar.sweb.cz/NECIRKEVNI.htm