Občanské sdružení pro obnovu zámku Brnky

 

 Je nynějším majitelem Zámku a prostranství před zámkem

Datum vzniku:3.5.2007

Obchodní firma: Sdružení pro obnovu a provozování zámku BRNKY,o.s.

Sídlo:Praha 7 - Holešovice (Praha 7), U Průhonu 23/1201, PSČ 170 00

Identifikační číslo:28556640

Právní forma:Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.)

Předmět podnikání:Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n.

Činnosti organizací na podporu kulturní činnosti

Institucionální sektor: Neziskové instituce sloužící domácnostem

 

Hledám jakékoliv zmínky na internetu, které by ozřejmilo aktivity Sdružení o záchranu zámku, vyhlášení nějakého programu jeho cílech , žádostí o podporu. Veškeré pátraní marné,

nikde není uveden kontakt na toto  sdružení, navenek je pro veřejnost naprosto anonymní proč ?

Složitě se dostávám přes obec na email adresu. Píšu dotaz na uvedenou společnost , žádná odpověď.

Pátrám tedy sám, nalézám více méně negativní ohlas , který se blíží spíše chování tajuplnému spolku, než organizaci, která by všemi prostředky naplňovala své motto uvedené ve svém názvu.

 

Po přečtení všech dostupných informaci se přikláním k závěru že:

 

Na základě zákona č. 229/1991 Sb., se zámecký areál vrátil původním majitelům.

Tito se pokusili celé panství prodat / uvádí se že za cenu prý 406mil./

S nově kupujícího se vyklubal podvodník a nebo ,,bílý kůň“, který ještě než se na to přišlo stačil u banky pozemky a objekty zadlužit. A faktem je, že pohledem do katastru jsou pozemky zatížené zástavou.

Nevím jak dopadla tato aféra a jestli byla dořešena.

Majitelům bylo v roce 2007 uloženo zámek zajistit. Vlastníci se proti uloženým opatřením odvolali a rozhodnutí o opatřeních bylo odvolacím orgánem z procesních důvodů zrušeno.

Nešťastný majitel restituent, se pokoší zámku zbavit .

Zámek přechází na nově vzniklé Občanské sdružení pro obnovu zámku Brnky, což se podařilo.

Toto vypadá velice podivně, proč se někdo bez financí dobrovolně zaváže ke kulturní památce? Bylo by to milé a chvályhodné ,ale ……

Nabízí se řešení, ve hře jsou velké pozemky.

Pozemky, na které je nutno zpracovat nově územní plán.Tak, aby se staly lukrativní a prodejné za mnohem větší cenu.

To, že ve sdružení je bývalý starosta a tým lobistů má asi taky své opodstatnění , bez něho a jeho podpory by to nešlo.

/ Tímto v každém případě nechci hodnotit práci pana starosty v jeho regionu. Na to nejsem kompetentní, ani znalý místních poměrů a ani to není můj záměr. Faktem je , že větší průhlednost toho sdružení , jímž je členem by byla pro veřejnost přijatelnější a zabránila by mnoha dohadům k dotčené historické památce i její záchraně/.

A tady je prostor pro další spekulace.

Bylo to jen s ,,péčí dobrého hospodáře“ a prospěchu věci a nebo je ve hře mnohem víc o čem nevíme ?

Pokus o dotace na opravu střechy končí laxností sdružení v nenávratnu, neoplocený a nehlídaný objekt dále trpí zuben času nezájmem i zloději.

Poslední záměr o kterém vím, je převést zámek na nového investora a tím je ,,Centrum pro výzkum energetického využití litosféry“.

Tato organizace  požádala dne 24.8.2009 o vydání územního
rozhodnutí o umístění stavby - rekonstrukce zámku Brnky a novostavba na pozemcích
p.č.st. 1/1, p.č. 17/1, 18, 20/6, 23/1, 24/2, 27 v k.ú. Brnky, obec Zdiby

Naštěstí toto bylo zastaveno snahou místních aktivistů.

 

 

Doufám, že tímto článkem pomůžu toto sdružení vyprovokovat k dalšímu jednání o záchranu památky, k vyjádření nástinu dalších kroků a k jeho zprůhlednění.

Doufám, že to nebude důvodem k podáním žaloby na mou osobu pro ,,pomluvu“ jak bývá v této ,,demokratické „ společnosti zvykem.

 

Dnešním dnem to je 15.2.2012 se podařilo.  Ozval se mi  velice vstřícně pan Tvrdý 

 ,, Občanského sdruženi pro obnovu zámku Brnky"  

a je předběžně domluvena schůzka.

Tak bohužel,

spolupráce nefunguje, když přijedu nemá čas, na pisemné dotazy nereaguje.

Ani nově zvolená paní starostka po osobním rozhovoru nedokáže nic sdělit.

Toto téma je ve Zdibech na Obecním úřadě tabu.

Na otevření dopis zaslaný OÚ nereaguje !