Tak se mi podařilo sehnat nové informace

06.12.2012 10:37

Tak po dalším pátrání  vím, že byla iniciována schůzka  majitelů s památkářem o změně využití dotace, kterou jim poskytl Středočeský kraj (4.9.2012).

Změna využití dotace měla odrážet stále se zhoršující stavebně technický stav objektu a zahrnout nové práce na rekonstrukci památky.

Výsledkem uvedené schůzky na místě bylo řešení dále rozpracované Ing. Rinešem. Vzhledem k závažnému rozklápění obvodového zdiva bylo navrženo kromě vyčištění severní sekce také provedení zokruhovaného sepnutí v úrovni stropu nad 3. a 2. N.P. Horolezeckým způsobem mělo být provedeno odstranění zřícených částí stropu a krovu a na dočištěnou úroveň 1 N.P. postaveno při střední a obvodové zdi lešení až do úrovně stropu 3 N.P. Dále bylo dohodnuto, že budou provedeny záklopové stropy a zakrytí severní sekce.

Budou-li všechny formality v pořádku má být dotace poskytnuta do 15.12.2012.

Pokud však Sdružení pro obnovu a provoz Zámku Brnky práce neprovede budou dotace  vráceny zpátky  a zmizí někam mimo památky a Občanské sdružení bude těžké postihovat.

 Je smutné , že liknavostí je stavební stav čím dál horší a stojí víc peněz.

 Přejme si tentokrát ,aby to už konečně vyšlo !!!