Snad se podaří

19.04.2012 08:32

Tak jedna příznivá zpráva podařilo !!!!

Sdružení pro obnovu a provozování zámku Brnky, o.s.,
které je vlastníkem památky, obdrželo finanční příspěvek z Fondu kultury a
obnovy památek 1.270.000,-Kč pro rekonstrukci krovu střechy. Snad to znamená
zásadní předěl v záchraně památky a peníze neskončí v ,,černé díře“.