Projektová dokumentace

S laskavým souhlasem doc. Ing.Michala Rykla z Fakulty architektury ČVUT    jsem mohl použít

 materiál:
   Vít Jesenský - Michael Rykl, Hloubkový stavebně - historický průzkum v památkové praxi, in: Dějiny staveb - sborník příspěvků, přednesených na konferenci Dějiny staveb, Nečtiny 2001.
 
 
 Půdorys  1.NP
 
  
                                                               
 
Řez budovou
 
 
Půdorys přízemí vlastní skica